Vyučovanie Informatiky pre Nevidiacich

Kontakt

Zodpovedný riešiteľ

doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD.
jaskova(zavináč)fmph.uniba.sk

Riešiteľský kolektív

Spolupracujú s nami