Vyučovanie Informatiky pre Nevidiacich

Úlohy súťaže iBobor - kategória nevidiaci

Rok
2013bobor_2013_ZS.docx-
2014bobor_2014_ZS.docx-
2015bobor_2015_ZS.docx-
2016bobor_2016_ZS.docxbobor_2016_SS.docx