Vyučovanie Informatiky pre Nevidiacich

Portál pre učiteľov informatiky nevidiacich žiakov

Našim cieľom je: